วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขั้นตอนการทำเรือไม้อัดเคลือบไฟเบอร์กลาส 12 ฟุต ตอนที่ 3

ขั้นตอนการทำเรือไม้อัดเคลือบไฟเบอร์กลาส 12 ฟุต ตอนที่ 3
                3.1  ภาพนี้ได้ผลิกเอาด้านในขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นการทำไม้ปิดกาบเรือ  ซึ่งผมตัดไม้อัดกว้าง 70 มิลลิเมตรทากาว  และขันยึดด้วยสกรูเกลียวปล่อย  จากท้ายเรือจนถึงหัวเรือ  

                    3.2  ด้านหัวเรือก่อนทำไม้ปิดกาบเรือ   ผมใช้ไม้เต็ง  ซึ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง เสริมไว้เพื่อให้แข็งแรงขึ้น และเคลือบด้วยไฟเบอร์เสริมใยแก้ว  ก่อนที่จะยึดไม้ปิดกาบเรือทับอีกที


                   3.3  ที่นั่งท้ายเรือ  ผมวัดความสูงจากกาบเรือด้านบนลงไป 15 เซ็นต์ติเมตร  กว้าง 40  เซ็นต์ติเมตร    และห่างจากท้าย 40   เซ็นต์ติเมตร    ภายในเคลือบด้วยไฟเบอร์

                         3.4   ผมใช้ทำเป็นห้องอับเฉากันเรือจม  ภายในบรรจุโฟมขาวป้องกันกันเรือจม  เท่าที่หาได้โดยไม่ต้องซื้อ-->
-->