วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2559

วิธีหมักเหยื่อมะขวิดตกปลาสำหรับหมายธรรมชาติ

วิธีหมักเหยื่อมะขวิดตกปลาสำหรับหมายธรรมชาติ
อุปกรณ์
1.            1.   มะขวิดสองผล 
2.           2.   รำอ่อน หนึ่งกิโล
3.           3.   มะพร้าวขูด  1 ลูก
วิธีหมักมะขวิ
1.           1.   แกะเอาเนื้อมะขวิดออกมาใส่
2.           2. ขูดมะพร้าว และคั้นน้ำออกแยกไว้
3.           3. นำเนื้อมะขวิดผสมกับกากมะพร้าวที่ขูด ใส่รำลงไป คลุกเคล้าให้เข้ากัน โดยใช้น้ำมะพร้าวเป็นตัวประสาน
4.           4.. หมักที้งไว้ไม่น้อยกว่าหนึ่งคืน
วิธีใช้
นำมะขวิดจากถังที่หมักไว้ประมาณ 2-3  กำมือ ผสมกับรำ 1  กิโลกรัม และขนมปัง 1 กิโลกรัม
ประเภทปลา

ปลานวลจันทร์  ปลายี่สก   ชอบมาก

-->
-->